ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิโลบล เหลามี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,20:35  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิโลบล เหลามี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,17:47  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิโลบล เหลามี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,17:45  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 6๙ ปีการศึกษา 256๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิโลบล เหลามี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,17:43  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 6๙ ปีการศึกษา 256๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิโลบล เหลามี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,17:42  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,14:49  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดสื่อและนวัตกรรมในห้องเรียนที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,14:48  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,14:45  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
ชื่ออาจารย์ : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,14:16  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,13:57  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..