ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๒ ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรุ้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ระดับเงิน (อันดับ ๔)
ชื่ออาจารย์ : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,14:52  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิตา เสาใส
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:33  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดารัตน์ คาดีวี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:33  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา ปานอ่วม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:33  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:32  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิสารัตน์ โพธิกมล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:32  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:32  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:31  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราภรณ์ มณีนิล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:31  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายสุขี มหานิล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,17:31  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..