กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเพ็ญนภา อภิเดช
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6