กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรพงศ์ หล่าเพชร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3