กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ มณีนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : ่jiraporn.maneenil@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ คาดีวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1