กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0858044987
อีเมล์ : ohayoharu@hotmail.com