ภาพกิจกรรม
การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
    ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
    โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างโรงเรียนวัดเพรางาย  นำโดยท่านสุจีรา บุญเรืองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน       วัดเพรางาย พร้อมด้วยคณะครู ในการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขร่วมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสีขาวร่วมกันต่อไป
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,16:23   อ่าน 95 ครั้ง