ภาพกิจกรรม
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ด้วยงานทะเบียนวัดประเมินผล โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒         ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนของนักเรียนในปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการวัดประเมินผลทั้งทางด้านความรู้และการปฏิบัติ      ด้วยแนวทางการผลประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อประเมินผลนักเรียนให้ครอบคลุมความสามารถในทุกด้าน
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,16:19   อ่าน 81 ครั้ง