ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในวันเปิดเรียน
  3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ด้านการดำเนินงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site จากผู้ตวรจเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยนางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษา 
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,10:06   อ่าน 50 ครั้ง