ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด- 19)

     22 มกราคม 2564 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้รับการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนบริหารจัดการในทุกมิติตามแนวทาง “เรียนรู้อยู่บ้าน ต้านโควิด ชีวิตและประเทศปลอดภัย” จากคณะกรรมการการนิเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 นำโดยท่านทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ได้มาให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,23:04   อ่าน 66 ครั้ง