ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอุนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  นำโดยท่าน ศน.หัทยาพร สุภาสูรย์  และท่าน ศน.จิตตากานต์  วังคำ โดยมีท่านผู้อำนวยการณัฐธิยา เหมือนมาตย์  พร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เสนอแผนงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และได้รับคำแนะนำจากท่านศึกษานิเทศก์ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างมาก และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563,23:46   อ่าน 97 ครั้ง