ภาพกิจกรรม
รับการตรวจติดตามนโยบายการจักการเรียนการสอนฯ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในได้รับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากท่าน ดร.วีระ  แข่งกสิการ 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,18:19   อ่าน 261 ครั้ง