ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

              โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลวิทยา) ได้รับการติดตามและนิเทศการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นการการศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ทางโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ กตปน.ทั้ง 4 ท่าน นำโดย นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นบ เขต 1 ดร.เอนก ล่วงลือ ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดปทุมธานี ศน.พรชนก คณาอนันต์ และ ศน.หัทยาพร สุภาสูรย์ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้ให้คำเเนะนำเเละข้อดสนอเเนะ ที่เป็นประโยชน์เเละเป็นเเนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างดียิ่ง
 

 

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,10:51   อ่าน 202 ครั้ง