ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "นิทรรศการโครงงานนักเรียน"
          
นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา) ประธานในพิธี เปิดงาน นิทรรศการโครงงานนักเรียน
นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอโครงงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการโครงงานของนักเรียน
คณะกรรมการประเมินโครงงาน เข้าเยี่ยมชมและประเมินโครงงานนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่โครงงานให้เพื่อนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ในการสร้างสรรค์ ผลงาน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,23:09   อ่าน 128 ครั้ง