รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
101/5 หมู่ที่ 4 บ้านบางนายไกร   ตำบลบางขุนกอง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ 02-9247360 เบอร์แฟกส์ 02-9247360


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :