ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เมื่อเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓

แผนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) เมื่อเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,16:22   อ่าน 3670 ครั้ง