ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาส
18 ธ.ค. 61 ประชุมคณะครูประจำเดือนธันวาคม
06 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 สัปดาห์ประชาธิปไตย
05 ธ.ค. 61 วันดินโลก/วันวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
25 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
07 พ.ย. 61 ทำบุญวัดบางไกรใน
กิจกรรมทำบุญ ณ วัดบางไกรใน
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
26 ส.ค. 61 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทำบุญผ้าป่าสามัคคีการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน